Die goeie ouwe tijd

Wat was het gezellig op dat kleine categorale "Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch". Wat zou het toch leuk zijn om weer eens contact te krijgen met die vriend of vriendin uit de tweede klas. Hoe zou het hem/haar toch vergaan zijn? Welke studie zou gekozen zijn? Waar zou die klasgenoot uit de vijfde (ik ben de naam vergeten) toch gebleven zijn? Vragen, vragen, vragen.

Het was erg leuk om tijdens de laatste reünie op 8 juni 2019 weer vele "oude" bekenden te ontmoeten.

Het is al jaren een hele grote wens van mij om onze oud-leerlingen een platform te geven, waarop zij elkaar kunnen "ontmoeten"! Dat gaat nu eindelijk lukken, dankzij de inspanningen van zesdeklassers Sander de Wilt en Ibrahim Vidimlic. Zij hebben deze website ontworpen als zelfgekozen opdracht in het profielwerkstuk. Bovendien heeft Jochum van Weert (docent Informatica)  het nodige aangepast, waardoor de site gebruiksvriendelijker is geworden. 

Hopelijk gaan heel veel oud-leerlingen zich inschrijven op deze "schoolbankachtige" site. Alle oud-leerlingen worden gerangschikt op hun (vermoedelijke) examenjaar. Evenals bij de reünie is iedereen, die ooit op het Stedelijk Gymnasium heeft gezeten, van harte welkom.

Ik zocht naar een naam voor dit platform. De nieuwe naam is "MERCATORPLEIN". 

Joost van den Berge

M.i.v. 1 januari 2018 zullen ook Victor vd Wielen en Alda Kohler contactpersoon voor onze oud-leerlingen zijn.

Tips, op- en aanmerkingen over deze site kun je sturen naar:

contactpersoon oud-leerlingen - reunie@stedgymdenbosch.nl