Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Personeel

Zoekt u een mailadres van een personeelslid? Deze zijn beschikbaar op de volgende pagina's, maar alleen als u bent ingelogd (vanwege AVG en privacy redenen):

Schoolleiding

dhr. drs. E.J. Bakker Rector
dhr. drs. A. Hulsman Conrector 
 hoofd BHV

Onderwijzend personeel

dhr. drs. ir. C.W.M. van Aarle Scheikunde
mw. drs. M.A.M. van Alem-Roos
Nederlands
mw. Z. Areghioui Frans
mw. drs. M.C. Baas
Geschiedenis
 sectievoorzitter Geschiedenis
 
coördinator Atlasproject
dhr. drs. C.P.C.M. van Bavel
Duits
 sectievoorzitter Duits
dhr. T. van den Berg
Lichamelijke opvoeding
mw. L. von Berg MA
Nederlands
dhr. A. Blummel Engels
 
teamleider klas 1/2
mw. P.J.G.M Bongers
Tekenen
 
sectievoorzitter Tekenen
 KUBV
mw. drs. J.A. Brakkee
Economie
 
Wetenschapsoriëntatie
 
sectievoorzitter Economie
 BHV
mw. C.P.M. Brooijmans MA
Duits
mw. drs. M.F.A. Coolen
Nederlands
 BHV
dhr. drs. J.P.C. Fiere
Engels
 examensecretaris
dhr. drs. H.G.N. Hegge
Aardrijkskunde / Maatschappijleer
 sectievoorzitter maatschappijleer
 
decaan klas 4 en 6
dhr. drs. M. Hoexum
Scheikunde
 sectievoorzitter Scheikunde
 Wetenschapsoriëntatie
mw. A. Hofland  MA
Engels
 
sectievoorzitter Engels
 Cambridge

dhr. drs. M.A.J.S. Hogerbrugge
Wiskunde 
 sectievoorzitter Wiskunde
dhr. J.C.J.M. van der Horst
Natuurkunde, NASK
 roostermaker
 BHV
dhr. F. Huijs Wiskunde
mw. drs. J.D.H. Huisman
Klassieke talen
 
Wetenschapsoriëntatie

mw. drs. I.M. van Hulten  Frans 
dhr. drs. E.M.P. Hummelink
Geschiedenis
 
Wetenschapsoriëntatie
 coördinator 
 wetenschapsoriëntatie klas 1
 begeleider huiswerkklas
 BHV
dhr. dr. M.J.J. van den Hurk
Biologie
 
Wetenschapsoriëntatie
dhr. drs. M.H.H.E. Jacobs
Biologie
 sectievoorzitter Biologie
 MR
 BHV
 vertrouwenspersoon
mw. drs. A.S.  Jacobs
Nederlands
mw. drs. C.G.M. Janssen Klassieke talen
dhr. drs. J. Janssen
Aardrijkskunde
 Wetenschapsoriëntatie
 coördinator wetenschapsoriëntatie klas 4
mw. drs. A.V.A. Kalevski-Op den Camp
Klassieke talen
 
ondersteuningscoördinator (OCO)
mw. M.A.M.G.  Kersten
Drama
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. M.L. van Kleef
Klassieke talen
 coaching
mw. L. Korgerová-Leidarova
Natuurkunde
 sectievoorzitter natuurkunde
 Wetenschapsoriëntatie
 leerlingbegeleider
mw. drs. M.J.M. Kraanen Geschiedenis
 teamleider klas 3/4
mw. I. Krist
Wiskunde
dhr. drs. P.A.M. Kuipers  Duits
mw. drs. S. Lamont
Engels
 leerlingbegeleider
 MR
 BHV
dhr. ing. M.W.B.M. Leensen MEd  Natuurkunde 
Wetenschapsoriëntatie
dhr. drs. J.A. van Leuven
Klassieke talen
 sectievoorzitter Klassieke talen
 coaching
 MR
dhr. drs. S. Liket
Economie
 MR
dhr. MA J. Maes
Engels
 Wetenschapsoriëntatie
 
ICT
dhr. MA C. van der Meer
Nederlands
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. K.M. Min
Klassieke talen
 
decaan klas 3 en 5
mw. drs. F. Nugteren
Lichamelijke opvoeding
 sectievoorzitter LO
 coaching
mw. dr. L. van Ockenburg
Nederlands
 sectievoorzitter Nederlands
 coördinator profielwerkstuk
 BHV
mw. E. Oudshoorn
Lichamelijke opvoeding
mw. drs. A.D.M. Poulisse
Klassieke talen
 
voorzitter MR
dhr. T. Remijn
Wiskunde
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. E. Rietveld
Klassieke talen
 Wetenschapsoriëntatie
dhr. L.P.H. van de Sande
Aardrijkskunde
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. J.J.T.K.M. Scholte -Verstijnen
Frans
 sectievoorzitter Frans
 BHV
mw. mr. drs. G.M.A. Smulders Grieks
dhr. R.A.H. van Straaten
Muziek
 Wetenschapsoriëntatie
dhr. drs. I.B. Strijland
Filosofie
mw. drs. K.A.M. Venema-van den Heuvel 
Klassieke talen
 
BHV
mw. J.J.C.M. Verhagen MA
Tekenen
 
KUBV
mw. A. Verhoeven  MA
Engels
mw. drs. M. Verkerk
Aardrijkskunde / Maatschappijleer
 sectievoorzitter Aardrijkskunde
mw. M. Verweij  MA
Frans
 Wetenschapsoriëntatie
mw. A.W.M. Vissers
Wiskunde
 
leerlingbegeleider
mw. H.C. Vos MA
Klassieke talen
 Wetenschapsoriëntatie
 
productie-assistent Grote Avond
mw. P.J.E. Vos MA
Geschiedenis
dhr. ir. J.C.M. van Weert
Informatica
 
webmaster
 ICT
mw. H.E.M. Westerhuis–Schmidt MEd
Nederlands
 coördinator huiswerkklas
 coördinator HPG
 coördinator Taalvaardigheid
dhr. dr. P.M.W. Willems
Biologie
 Wetenschapsoriëntatie
 coördinator  wetenschapsoriëntatie klas 2
 WON coördinator 
dhr. W.H.M. Willems
Wiskunde
mw. ir. C. Zuidema
Wiskunde
 
Wetenschapsoriëntatie
 teamleider klas 5/6


Onderwijs Ondersteunend Personeel

mw. P. Asmoredjo Kantinebeheerder
dhr. C.F.J. Brakenhoff
Toezichthouder/Conciërge
 
BHV
mw. A. van den Broek
Schoolmaatschappelijk werk
mw. N. den Hartog
Ondersteuner passend onderwijs (OPO)
dhr. W. Heijzelaar
ICT coördinator
mw. P. Herman BSc
Hoofd managementondersteuning  
mw. drs. C.J.M. Hulsken
Medewerkster mediatheek
 onderwijsassistent
 coördinator boekenfonds
 MR
 BHV
mw. drs. A. de Jong Coördinator HPG
dhr. J.de Kanter
Technisch onderwijs assistent (TOA)
 roostermaker
mw. I. de Kleijn
Faalangstreductietraining en SOVA-training
 
leerlingbegeleider
 Wetenschapsoriëntatie
mw. ing A.A.C.M. Kohler
Medewerkster mediatheek
 onderwijsassistent
 assistent webmaster
 
 Wetenschapsoriëntatie 
dhr. D. van Noort Hoofdconciërge
dhr. O.K. Riemersma
Systeembeheerder
 
BHV
mw. J.P.M. van der Sanden  Receptioniste 
mw. E.T.P.F. Scheepers
Medewerkster administratie
mw. ing B.J.S. Schellekens-Twiest Technisch onderwijs assistent (TOA)
mw. L.W. Stel-Knippenburg Medewerkster administratie

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"