Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Personeel

Zoekt u een mailadres van een personeelslid? Deze zijn beschikbaar op de volgende pagina's, maar alleen als u bent ingelogd (vanwege AVG en privacy redenen):

Schoolleiding

dhr. drs. E.J. Bakker Rector
dhr. drs. V.P.M. van der Wielen
Conrector
 BHV

Onderwijzend personeel

mw. drs. M.A.M. van Alem-Roos
Nederlands
dhr. V. Artz Lichamelijke opvoeding
mw. drs. M.C. Baas
Geschiedenis
 sectievoorzitter Geschiedenis
 
coördinator Atlasproject
dhr. drs. C.P.C.M. van Bavel
Duits
 sectievoorzitter Duits
dhr. T. van den Berg
Lichamelijke opvoeding
mw. L. von Berg MA
Nederlands
mw. P.J.G.M Bongers
Tekenen
 
sectievoorzitter Tekenen
 KUBV
mw. drs. J.A. Brakkee
Economie
 
Wetenschapsoriëntatie
 
sectievoorzitter Economie
 BHV
mw. C.P.M. Brooijmans MA
Duits
mw. drs. M.F.A. Coolen
Nederlands
 
sectievoorzitter Nederlands
 BHV
mw. A.J.W.G. Elskamp
Engels
dhr. drs. J.P.C. Fiere
Engels
dhr. drs. H.G.N. Hegge
Aardrijkskunde
 
decaan klas 5 en 6
 coördinator klas 6
dhr. drs. M. Hoexum
Scheikunde
 sectievoorzitter Scheikunde
 Wetenschapsoriëntatie
mw. A. Hofland  MA
Engels
 
sectievoorzitter Engels
 cambridge
 Wetenschapsoriëntatie
dhr. drs. M.A.J.S. Hogerbrugge
Wiskunde 
 sectievoorzitter Wiskunde
dhr. J.C.J.M. van der Horst
Natuurkunde, NASK
 roostermaker
 BHV
mw. drs. J.D.H. Huisman
Klassieke talen
 
Wetenschapsoriëntatie
 coördinator wetenschapsoriëntatie klas 4
dhr. drs. A. Hulsman
Geschiedenis / Maatschappijleer
 sectievoorzitter maatschappijleer
 coördinator klas 3
 hoofd BHV
mw. drs. I.M. van Hulten  Frans 
dhr. drs. E.M.P. Hummelink
Geschiedenis
 
Wetenschapsoriëntatie
 coördinator 
 wetenschapsoriëntatie klas 1
 
coördinator klas 4
 begeleider huiswerkklas
 BHV
dhr. dr. M.J.J. van den Hurk
Biologie
 
Wetenschapsoriëntatie
dhr. drs. M.H.H.E. Jacobs
Biologie
 
Wetenschapsoriëntatie
 sectievoorzitter Biologie
 MR
 BHV
 vertrouwenspersoon
mw. drs. A.S.  Jacobs
Nederlands
 
coördinator klas 1
dhr. drs. J. Janssen
Aardrijkskunde
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. N. Jeuring
Frans
 
begeleider huiswerkklas
mw. drs. A. de Jong
Geschiedenis / Maatschappijleer
 coördinator HPG
 coaching
 leerlingbegeleider
 vertrouwenspersoon
mw. drs. A.V.A. Kalevski-Op den Camp
Klassieke talen
 
ondersteuningscoördinator (OCO)
mw. M.A.M.G.  Kersten
Drama
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. M.L. van Kleef
Klassieke talen
 
Wetenschapsoriëntatie
mw. L. Korgerová-Leidarova
Natuurkunde
 sectievoorzitter natuurkunde
 Wetenschapsoriëntatie
 leerlingbegeleider
mw. I. Krist
Wiskunde
 Wetenschapsoriëntatie
dhr. D. van Kuppevelt  Geschiedenis
mw. drs. S. Lamont
Engels
 leerlingbegeleider
 MR
 BHV
dhr. ing. M.W.B.M. Leensen MEd  Natuurkunde 
dhr. drs. J.A. van Leuven
Klassieke talen
 sectievoorzitter Klassieke talen
 coaching
 MR
dhr. drs. S. Liket
Economie
 MR
dhr. MA J. Maes
Engels
 Wetenschapsoriëntatie
 
ICT
dhr. MA C. van der Meer
Nederlands
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. K.M. Min
Klassieke talen
 
decaan klas 3 en 4
mw. drs. F. Nugteren
Lichamelijke opvoeding
 sectievoorzitter LO
 coaching
mw. drs. L. van Ockenburg
Nederlands
 coördinator profielwerkstuk
 BHV
mw. E. Oudshoorn
Lichamelijke opvoeding
 
coördinator klas 1
mw. drs. A.D.M. Poulisse
Klassieke talen
 
voorzitter MR
dhr. T. Remijn
Wiskunde
mw. drs. E. Rietveld
Klassieke talen
 Wetenschapsoriëntatie
dhr. L.P.H. van de Sande
Aardrijkskunde
 Wetenschapsoriëntatie
mw. drs. J.J.T.K.M. Scholte -Verstijnen
Frans
 sectievoorzitter Frans
 BHV
dhr. R.A.H. van Straaten
Muziek
 Wetenschapsoriëntatie
dhr. drs. I.B. Strijland
Filosofie
mw. drs. H.J.J.M. Thelen
Klassieke talen
 
leerlingbegeleider
mw. drs. K.A.M. Venema-van den Heuvel 
Klassieke talen
 Wetenschapsoriëntatie
 
BHV
mw. J.J.C.M. Verhagen MA
Tekenen
 
KUBV
mw. A. Verhoeven  MA
Engels
mw. drs. M. Verkerk
Aardrijkskunde
 sectievoorzitter Aardrijkskunde
 coördinator klas 2
mw. M. Verweij  MA
Frans
 Wetenschapsoriëntatie
mw. A.W.M. Vissers
Wiskunde
 
leerlingbegeleider
mw. H.C. Vos MA
Klassieke talen
 Wetenschapsoriëntatie
 
productie-assistent Grote Avond
mw. P.J.E. Vos MA
Geschiedenis
dhr. ir. J.C.M. van Weert
ICT / Informatica
 
webmaster
mw. H.E.M. Westerhuis–Schmidt MEd
Nederlands
 coördinator huiswerkklas
 coördinator HPG
 coördinator Taalvaardigheid
dhr. dr. P.M.W. Willems
Biologie
 Wetenschapsoriëntatie
 coördinator  wetenschapsoriëntatie klas 2
 WON coördinator 
dhr. W.H.M. Willems
Wiskunde
mw. ir. C. Zuidema
Wiskunde
 
Wetenschapsoriëntatie
 coördinator klas 5
 examensecretaris

Onderwijs Ondersteunend Personeel

mw. P. Asmoredjo                                         Kantinebeheerder
dhr. C.F.J. Brakenhoff
Toezichthouder/Conciërge
 
BHV
mw. A. van den Broek
Schoolmaatschappelijk werk
mw. N. den Hartog
Ondersteuner passend onderwijs (OPO)
dhr. W. Heijzelaar
ICT coördinator
mw. P. Herman BSc
Hoofd managementondersteuning                          
mw. drs. C.J.M. Hulsken
Medewerkster mediatheek
 onderwijsassistent
 coördinator boekenfonds
 MR
 BHV
dhr. J.de Kanter
Technisch onderwijs assistent (TOA)
mw. I. de Kleijn
Faalangstreductietraining en SOVA-training
 
leerlingbegeleider
mw. drs. M.J.J. de Kleine
Medewerkster administratie
 
BHV
mw. ing A.A.C.M. Kohler
Medewerkster mediatheek
 onderwijsassistent
 assistent systeembeheer
 assistent webmaster
                          
dhr. D. van Noort Hoofdconciërge
dhr. O.K. Riemersma
Systeembeheerder
 
BHV
mw. J.P.M. van der Sanden  Receptioniste 
mw. E.T.P.F. Scheepers
Medewerkster administratie

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"