Schoolwiki

De Schoolwiki is de digitale schoolgids van Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch. Hierin vindt u gemakkelijk alle informatie over onze school. Gebruik de zoekfunctie om snel te vinden wat u zoekt, of bekijk links op de pagina de verschillende rubrieken onder Algemeen.

LET OP: sommige info is alleen te zien voor ingelogde gebruikers. Ouders, leerlingen en personeel loggen in via de knop rechtsboven.

Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het SGDB met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het SGDB is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het SGDB. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het SGDB. Het SGDB is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het SGDB te gebruiken voor andere doeleinden.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"