Historie

Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch is de rechtstreekse voortzetting van de Latijnse School. Over deze school werd al in de archieven van 1274 gesproken. Het instituut verzorgde het onderwijs in het mondeling en schriftelijk beheersen van het Latijn. Daarnaast werd onder andere de filosofische propedeuse gegeven. Die had je toen nodig om toegelaten te worden tot de universiteit.

 

 

Veel leerlingen

De regionale spreiding van leerlingen in die tijd was iets groter dan die van nu. Leerlingen uit Gelderland en Limburg bezochten toen de om zijn opleiding bekend staande school. Opmerkelijk is dat de Latijnse School qua omvang vergelijkbaar is met de scholengemeenschappen van nu. In de 16e eeuw volgden meer dan 1200 leerlingen - soms jaarlijks - het onderwijs. Dat grote aantal werd sterk gestimuleerd door een uitgebreid beurzenstelsel. Hierdoor kregen kansarmen de gelegenheid zich te ontwikkelen.
  

Grote maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis

De Latijnse School heeft mensen met grote maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis voortgebracht. Denk daarbij aan de humanist Erasmus en de geograaf Mercator.

 

Invloed maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappelijke ontwikkelingen gingen de school niet voorbij. De stedelijke regeerders kregen toezicht op het onderwijs na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629. De Latijnse School moest zich van toen af aan ontwikkelen in de richting van de Reformatie. Desondanks bleef de school zich richten op de oudheid en zijn hoge taakopvatting. Pas in de Franse tijd deden vakken als geschiedenis en aardrijkskunde - als apart vak - hun intrede. Daarna volgden al snel Nederlands, wiskunde en de moderne talen.
 

Stedelijk Gymnasium: kwalitatief hoogstaand onderwijs

In 1848 werd de Latijnse School definitief veranderd in het Stedelijk Gymnasium van
's-Hertogenbosch. Deze nieuwe naam was dan ook niet meer dan een sluitstuk van de ontwikkeling die al eerder was ingezet. Ook toentertijd was de school in beweging. Er kwam een tweedeling: een deel leidde op voor de universiteit; een ander deel richtte zich meer op de algemene maatschappelijke vorming. Deze laatste taak werd in 1867 overgedragen aan de Rijks Hogere Burgerschool. Sinds die tijd heeft het Stedelijk Gymnasium zich steeds weer tot doel gesteld kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven.

 

Oud-leerlingen

Bekende oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium zijn onder anderen: de schrijvers Pieter Frans Thomése en Pieter Steinz, tv-persoonlijkheid Joost Prinsen en hockeyinternational Maartje Goderie.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"