Onze school participeert actief in de SHZG, de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium.

De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is een overkoepelende stichting voor 42 zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken aan positief onderwijs, aan waardevolle diploma’s voor alle leerlingen en zijn proeftuinen voor onderwijsontwikkeling. De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert deze scholen.

De SHZG ziet het als haar taak schoolleidingen te versterken, thema’s die in scholen leven te veralgemeniseren en het gymnasiaal onderwijs naar buiten toe te definiëren en te profileren.

De SHZG werkt in alle activiteiten vanuit het waarderend perspectief. We kijken naar aanwezige krachten, versterken wat werkt en richten ons op ontwikkeling. Naar eigen belangstelling nemen scholen deel aan activiteiten of haken zij aan op thema’s.

Meer informatie vindt u op de website van de SHZG

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"