Breed gesprek governance

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zet een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen ze door met elkaar een breed gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school. Daar hebben ze jouw hulp bij nodig! Doe mee en deel jouw ervaring.

Betekenis governance:
Governance is een oorspronkelijk Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties. Het wordt in verband gebracht met beslissingen die verwachtingen bepalen, macht verlenen of prestaties verifiëren.

communicatiebericht-leerlingen
communicatiebericht-ouders-en-gmr-leden

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"