Onderzoek Universiteit Leiden

Ziekgemeld van school, wat nu? 
Verwachtingen van ouders omtrent het ziekmelden van hun kind op havo/vwo. 

Doel van het onderzoek  

Het doel van het onderzoek is om een beter beeld te kunnen schetsen van hoe de school ouders het beste kan bijstaan tijdens ziekteverzuim van hun kind(eren). In de praktijk werd gemerkt dat er zeer weinig bekend is over de verwachtingen van ouders rondom ziekteverzuim van hun kind op school. Daarom wordt er in dit onderzoek aandacht besteed aan de ervaringen en verwachtingen die ouders hebben van de middelbare school wanneer zij hun kind hebben ziekgemeld 

Documenten
Media
  • Wervingsposter ziekgemeld wat nu

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"