WON SCHOOL  &  WSO

Het Stedelijk Gymnasium is de enige WON school in 's-Hertogenbosch.
 

Het Stedelijk Gymnasium als WON school

Als school zijn wij aangesloten bij de WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland. Wetenschapsoriëntatie Nederland is een netwerk van scholen dat gezamenlijk wetenschapsoriëntatie een nadrukkelijke plek wil geven in het vwo-curriculum. Door ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ ontwikkelen WON-leerlingen academische vaardigheden en vooral een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance en een kritische kijk op de wereld. Vanuit dat perspectief heeft het Stedelijk Gymnasium in 2017 het vak Wetenschapsoriëntatie opgezet. Een jaar later heeft de school zich aangesloten bij WON Nederland.

Voor meer informatie over de WON: www.wonakademie.nl 

 

 

 

 

Wetenschapsoriëntatie op het SGDB

 

Op het Stedelijk Gymnasium van ’s-Hertogenbosch krijg je het vak wetenschapsoriëntatie. Bij dat vak staan het opdoen van bepaalde vaardigheden centraal. Dat zijn met name algemene (onderzoeks)vaardigheden waar je in de praktijk veel aan hebt. Bijvoorbeeld bij je profielwerkstuk in klas zes, of bij de studie die je gaat doen na het gymnasium. Maar eigenlijk zijn het vaardigheden die je je hele leven nodig zult hebben, op school en erna. Vaardigheden op het gebied van creatief denken, samenwerken, zelfreflectie en omgaan met feedback. Daarbij gaan we uit van je eigen nieuwsgierigheid: we proberen je telkens te stimuleren een onderwerp te kiezen dat aansluit bij je eigen interesse, maar waarbij we je proberen uit te dagen daarin iets nieuws te doen of te maken. Daarbij vinden we het belangrijk dat je jezelf afvraagt hoe je kunt bereiken wat je wilt bereiken, en wat je daarvoor nodig hebt. Alles begint altijd met een vraag. Welke vraag heb jij? 

Voor de meeste vakken krijg je op je rapport een cijfer. Voor het vak WSO niet. Wat we namelijk willen is dat je laat zien dat je jezelf ontwikkelt, dat je een stap zet die je daarvoor nog niet hebt gezet. De ene leerling zet een stap in de ene richting, de andere in de andere richting. Daarnaast kan de ene leerling een grotere stap maken dan de andere. Elke stap is waardevol, en daarom kunnen we er geen objectief cijfer op plakken. Je krijgt dus de aantekening op je rapport dat je het vak gehaald hebt als je laat zien dat je je ontwikkeld hebt, en je je daarvan bewust bent. Zelfreflectie en feedback op je handelen door de docent zijn dus heel belangrijk. 

 

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"