Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Vertrouwenspersonen (intern)

De schoolleiding is verantwoordelijk voor een goed werk- en studieklimaat.
Leerlingen worden zoveel mogelijk beschermd tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld en tegen de nadelige gevolgen hiervan.
Het Stedelijk Gymnasium heeft daarom ten behoeve van de leerlingen een vertrouwensgroep van twee personeelsleden aangesteld. Leerlingen kunnen bij hen terecht wanneer zij te maken hebben met gedrag of omstandigheden die zij als ongewenst ervaren. De vertrouwenspersonen bespreken met de leerling wat gedaan moet worden en verwijzen eventueel door.
In de meeste gevallen wordt via bemiddeling tot een oplossing gekomen.
De vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder duidelijke toestemming van de leerling. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

De vertrouwenspersonen zijn: drs. mw. A. de Jong en drs. M.H.H.E. Jacobs.

De school beschikt over een klachtenprocedure seksuele intimidatie, agressie en geweld. In overleg met de vertrouwenspersoon kan een klacht worden ingediend bij de schoolleiding, bijvoorbeeld wanneer bemiddeling in een conflict niet tot een oplossing heeft geleid. De klacht wordt behandeld door de klachtencommissie of door de rector. 
De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia heeft een externe vertrouwenspersoon voor die meldingen die niet bij de vertrouwenspersonen van de school zelf kunnen plaatsvinden.
De vertrouwenspersonen van de school zijn met name bedoeld voor meldingen door leerlingen. Indien ouders of medewerkers zich willen wenden tot de externe vertrouwenspersoon dan kunnen zij contact opnemen met het kantoor van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia: www.oszg.nl

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"