Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapraad (MR) zijn personeel (PMR), ouders (OMR), leerlingen (LMR) en bestuur vertegenwoordigd.

Contactadressen:
 MR@sgdb.nl
 Ouders-MR@sgdb.nl
 Leerlingen-MR@sgdb.nl
 MR algemeen
 MR oudergeleding
 MR leerlinggeledingPersoneelsvertegenwoordiging (PMR):

mw. drs. A.D.M. Poulisse
voorzitter

mw. drs. C.J.M. Hulsken

secretaris

mw. drs. M. Verkerk 
lid 

dhr. drs. M.H.H.E. Jacobs 
lid

dhr. drs. J.A. van Leuven 
lid 

dhr. drs. S. Liket 
lid 

Oudervertegenwoordiging (OMR):

Mw. G. Bruin-Muurling
lid

Mw. K. Heezius 
lid

Mw. M. van Gruisen 
lid 

Leerlingenvertegenwoordiging (LMR):

Robbe van Hulst 
lid 
 
Sterre Wareman 
lid 
 
Floor Bakkeren 
lid 

Adviseur / bestuursvertegenwoordiger:

dhr. drs. E.J. Bakker
rector

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"