Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Ziekmelding

Bij ziekte van een leerling geldt de volgende regeling:
  • Indien een leerling door ziekte of andere onaangename situaties niet naar school kan komen, moet dit aan school worden doorgegeven. Dit kan op meerdere manieren. Op de eerste plaats via een mail naar verzuim@sgdb.nl. Op de tweede plaats kunt u het ook telefonisch doorgeven aan de conciërge tussen 08.00 en 09.00 uur. De conciërge registreert de melding in het leerlingvolgsysteem. De derde mogelijkheid is als ouder om het te melden in de magisterapp voor ouders. 
  • Het is extra van belang tijdig een ziekmelding te doen, indien een leerling onverhoopt een Schoolexamen door ziekte dreigt te missen. Een dergelijke melding is dan bij voorkeur telefonisch, omdat u dan kunt worden doorverbonden met de examensecretaris, wat nuttig kan zijn i.v.m. het bespreken van de mogelijke gevolgen.  
  • Als een leerling lestijd moet missen wegens bezoek aan dokter of tandarts, levert hij van tevoren een briefje van de ouders in bij de conciërge met de reden en de duur van de afwezigheid. Als dit vooraf onmogelijk is, dan levert de leerling direct achteraf een briefje van de ouders in bij de conciërge.
  • Indien een leerling op school plotseling ziek wordt en naar huis wil, meldt hij zich eerst af bij de eigen teamleider (of conrector). Vóór vertrek naar huis neemt de leerling telefonisch contact op met de ouders. Ook de thuiskomst wordt telefonisch aan de school gemeld. Deze afmelding wordt eveneens geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.
  • Als de leerling weer op school komt, levert hij/zij in alle gevallen een briefje (Formulier Ziekmelding) van de ouders bij de conciërge in, waarin vermeld staat, wanneer en waarom de leerling afwezig was.
Van elke afwezigheid wordt door de conciërge een vermelding in het leerlingvolgsysteem gedaan. 

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"