Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Decanaat en loopbaanoriëntatie

De decaan is de leerlingen behulpzaam bij het kiezen van een profiel in klas 3 en 4 en bij het kiezen van een studie en/of beroep. De leerlingen oriënteren zich op hun loopbaan, de mentoren en decanen begeleiden dit proces.

Globaal programma LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding)

Klas 3: Leerlingen kiezen hun profiel en vakkenpakket. De mentoren begeleiden, ondersteund door de decaan, de leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de leerling. Hierbij werken we o.a. met de methode Qompas.  
Klas 4: Leerlingen oriënteren zich langzamerhand op vervolgopleidingen en houden dat bij in hun digitale LOB-dossier. We bieden leerlingen aan deel te nemen aan de  digitale studievoorlichtingsavond op het Sint-Jans Lyceum en een beroepenavond. In de mentorlessen is er aandacht voor LOB-gerichte onderwerpen, zoals persoonskenmerken en  voorbereiding open dagen. De mentor ondersteunt bij de vaststelling van het definitieve vakkenpakket. 
Klas 5: Leerlingen bereiden zich voor op het kiezen van een studie en/of beroep via open dagen, meeloopdagen en/of (online) proefstuderen. Ze bouwen hun LOB-dossier uit. In de mentorlessen leren leerlingen o.a. over de arbeidsmarkt en hoe ze reflecteren op hun bezoek aan open dagen.  
Klas 6: Leerlingen sluiten hun LOB-dossier af. Ze krijgen begeleiding bij het afronden van hun studiekeuze. In de mentorlessen is er aandacht voor de financiële kant van studeren. Daarnaast oefenen ze met studiekeuzegesprekken en bereiden zich zo voor op hun keuze.

Profielkeuze

In dit schoolwiki artikel lees je meer over de profielkeuze

LOB-activiteiten in de bovenbouw

LOB is in de klassen 4, 5 en 6 een verplicht vak in de vrije ruimte. LOB is opgebouwd uit verplichte activiteiten, totaal 20 slu, aan te vullen tot minstens 40 slu met eigen initiatieven. De verplichte activiteiten omvatten de keuzebegeleiding in klas 3 en de LOB-lessen in de bovenbouw, aangevuld met minimaal één bezoek aan een onderwijsinstelling naar keuze. De overige activiteiten variëren van het bezoeken van open dagen en proefstuderen, tot meewerken aan de musical, debatten en andere door school georganiseerde activiteiten. De leerling legt een LOB-dossier aan dat bestaat uit reflectieverslagen, deelnameformulieren etc. In klas vier mogen leerlingen kiezen deel te nemen aan een traject ‘talentontdekking’. Eenmaal per jaar komen zij in kleine setting bijeen om hun eigen talent te formuleren en te onderzoeken wat dat voor hun keuzetraject kan betekenen. 

Studiekeuzemateriaal

De decaan houdt een archief (folders en digitale informatie) bij met voorlichtingsmateriaal over studies (en beroepen) in het wetenschappelijk onderwijs (WO) en het hoger beroepsonderwijs (HBO). In het C-gebouw staat een kast met studievoorlichtingsmateriaal. 

Contact met de decaan

Leerlingen kunnen altijd een afspraak maken voor een gesprek op school, eventueel samen met ouders/verzorgers. Voor het maken van een afspraak of voor vragen kunt u mailen met mevr. Min (K.Min@sgdb.nl)  voor klas 3 en 5 of dhr. Hegge voor klas 4 en 6 (E.Hegge@sgdb.nl)

Aanvraag verlof voor loopbaanoriëntatie

Leerlingen van klas 5 en 6 kunnen in bepaalde gevallen vrij vragen voor het bezoeken van een open dag, een meeloopdag of een dag ‘stage lopen’. Een verzoek hiervoor moet minimaal een week van tevoren zijn ingediend bij de decaan en moet vervolgens worden goedgekeurd door de teamleider. (zie: Aanvraag verlof voor loopbaanoriëntatie). Lesverzuim is alleen mogelijk als er geen (school-)examenonderdelen plaatsvinden. Als een activiteit ook buiten lesdagen wordt aangeboden wordt geen verlof verleend.
Hier vindt u het aanvraagformulier.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"