Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Decanaat en loopbaanoriëntatie

Decanaat en loopbaanoriëntatie

De maatschappij wordt steeds complexer. De leerling van nu zal zich steeds opnieuw moeten verhouden tot de veranderende maatschappij. Het ontdekken van zijn/haar talenten en kwaliteiten en het ontwikkelen van vaardigheden en interesses zijn hiervoor onontbeerlijk.

De school wil dat de leerlingen zichzelf leren kennen om ervaringen die gerelateerd zijn aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding  (LOB) te kunnen duiden. Hierdoor stellen we de leerling in staat een doordachte en doorvoelde toekomstkeuze te maken, en hen ook handvatten te bieden om later weer nieuwe keuzes te kunnen maken.

Met deze insteek wil de school de leerlingen optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en hun toekomst. Hierbij gaat het om informeren, inspireren, begeleiden en perspectieven schetsen.

De decaan is de leerlingen behulpzaam bij het kiezen van een profiel in klas 3 en 4 en bij het kiezen van een studie en/of beroep. De leerlingen oriënteren zich op hun loopbaan, de mentoren en decanen begeleiden dit proces.

Globaal programma Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)


Klas 3: profielkeuze
Leerlingen kiezen hun profiel en vakkenpakket. De mentoren begeleiden, ondersteund door de decaan, de leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de leerling. Hierbij werken we o.a. met de methode Qompas, aangevuld met eigen lesmateriaal. Ouders worden op de hoogte gehouden met een ouderavond en een aantal nieuwsbrieven. In dit schoolwiki artikel lees je meer over de profielkeuze

LOB-activiteiten in de bovenbouw

LOB-activiteiten in de bovenbouw LOB is in de klassen 4, 5 en 6 een vast onderdeel in het curriculum. LOB is opgebouwd uit verplichte activiteiten, totaal 20 studielasturen (slu), aan te vullen tot minstens 40 slu met eigen initiatieven. De verplichte activiteiten bestaan uit de LOB-lessen in de bovenbouw. De overige activiteiten variëren van het bezoeken van open dagen en proefstuderen, tot meewerken aan de musical, debatten en andere door school georganiseerde activiteiten. De leerling legt een LOB-dossier waarin al deze activiteiten, onder andere met reflectieverslagen, hun weerslag krijgen. Ouders kunnen via het account van hun kind meekijken in hun dossier om de voortgang in het studiekeuzetraject te begeleiden.

Klas 4
Leerlingen oriënteren zich langzamerhand op vervolgopleidingen en houden dat bij in hun persoonlijke digitale LOB-dossier. We bieden leerlingen aan deel te nemen aan de studievoorlichtingsavond op het Sint-Jans Lyceum en een beroepenavond. Met de hele jaarlaag bezoeken we de Radboud Universiteit in Nijmegen. In klas vier mogen leerlingen kiezen deel te nemen aan het traject ‘talentontdekking’. Zij komen hiervoor in kleine setting één keer per jaar bijeen om hun eigen talent te formuleren en te onderzoeken wat dat voor hun keuzetraject kan betekenen.

In de mentorlessen is er aandacht voor de volgende LOB-gerichte onderwerpen:

sept – okt: kennismaking met de digitale omgeving waarin leerlingen hun eigen dossier bijhouden
nov – dec.: reflectie op de Radboud Try-Out
jan – feb: drijfveren: wat is er belangrijk voor jou?
mrt – apr: persoonskenmerken: hoe zit je in elkaar?
mei – jun: studiekeuzetest: waar liggen je interesses?

Klas 5
Leerlingen bereiden zich voor op het kiezen van een studie en/of beroep via open dagen, meeloopdagen en/of (online) proefstuderen. Op school bezoeken ze de jaarlijkse studiekeuzemarkt met oud-leerlingen die voorlichting komen geven. Ze bouwen hun LOB-dossier uit. In de mentorlessen is er aandacht voor de volgende LOB-gerichte onderwerpen:

sept – okt: werken met studiekeuze123.nl
nov – dec.: reflecteren op een studiekeuzeactiviteit
jan – feb: de invloed van anderen op je studiekeuze
mrt – apr: arbeidsmartkinformatie
mei – jun: een zinvolle studie

Klas 6
Leerlingen sluiten hun LOB-dossier af. Ze krijgen begeleiding bij het afronden van hun studiekeuze. In de mentorlessen komen de volgende LOB-gerichte onderwerpen aan bod:

sept – okt: werken met studiekeuze123.nl
okt – nov: studiefinanciering
nov – dec: studeren, inkomsten en uitgaven
jan – feb: matchingmrt – apr: matchingsgesprekken voeren

Studiekeuzemateriaal & Nieuwsbrief

Steeds meer studiekeuzemateriaal is digitaal. In LOB-lessen leren leerlingen met een aantal betrouwbare sites te werken. Daarnaast stuurt de decaan maandelijks een nieuwsbrief, waarmee zowel bovenbouwers als hun ouders op de hoogte kunnen blijven van ontwikkelingen in het hoger onderwijs en (een selectie aan) activiteiten ter voorbereiding op de vervolgstap na ons gymnasium. Zoek in de wiki van onze schoolpagina naar ‘nieuwsbrief’ om het archief aan te bekijken. In het C-gebouw staat een kast met folders en ander studievoorlichtingsmateriaal.

Rol van ouders


Voor veel leerlingen op de middelbare school zijn ouders de belangrijkste adviseurs wanneer het gaat over studiekeuze. Hoe kun je dan als ouder je kind helpen bij het maken van die keuze? Probeer uw kind vanaf klas 4 te stimuleren om na te denken over de toekomst en zet hem ertoe aan om open dagen te bezoeken. Zeker in het begin vinden veel leerlingen het fijn als ouders meegaan, gaandeweg bezoeken ze meer en meer zelfstandig de open dagen. Wees nieuwsgierig door door te vragen over het ‘waarom’ naar de voorkeuren en meningen van uw kind, maar probeer zo weinig mogelijk te sturen. Meer weten? Blijf dan onze nieuwsbrieven lezen, en kijk eens op de site van de loopbaanbegeleider van de universiteit van Wageningen, die erg actief is op het gebied van voorlichting aan ouders: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/

Contact met de decaan

Leerlingen kunnen altijd een afspraak maken voor een gesprek op school, eventueel samen met ouders/verzorgers. Voor het maken van een afspraak of voor vragen kunt u mailen met mevr. Min (K.Min@sgdb.nl)  voor klas 3 en 5 of dhr. Hegge voor klas 4 en 6 (E.Hegge@sgdb.nl)

Aanvraag verlof voor loopbaanoriëntatie

Leerlingen van klas 5 en 6 kunnen in bepaalde gevallen vrij vragen voor het bezoeken van een open dag, een meeloopdag of een dag ‘stage lopen’. Een verzoek hiervoor moet minimaal een week van tevoren zijn ingediend bij de decaan en moet vervolgens worden goedgekeurd door de teamleider. (zie: Aanvraag verlof voor loopbaanoriëntatie). Lesverzuim is alleen mogelijk als er geen (school-)examenonderdelen plaatsvinden. Als een activiteit ook buiten lesdagen wordt aangeboden wordt geen verlof verleend.

Hier vindt u het aanvraagformulier.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"