Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Boeken en leermiddelen

Algemeen
Het Stedelijk Gymnasium van ’s-Hertogenbosch heeft een boekenfonds in eigen beheer. Dit betekent dat de school zelf de benodigde lesboeken centraal inkoopt en het innemen en verstrekken verzorgt.  In het Jaarrooster (na inlog in MIJN SGDB - Roosters) zijn de data en tijden van het op school inleveren en afhalen van de studieboeken vermeld. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u per post een overzicht van boeken die moeten worden ingeleverd en verdere informatie over het inleveren. Bij het ophalen van de boeken ontvangt uw kind een “pakketlijst” met daarop de boeken die worden geleverd. Van leerlingen wordt verwacht dat zij de inhoud van het pakket goed controleren en zo snel mogelijk gebreken /beschadigingen melden. 

Aan het lenen en gebruiken van de schoolboeken zijn in principe geen kosten verbonden. Als een boek is beschadigd of kwijtgeraakt worden er wel kosten in rekening gebracht. Deze verrekening vindt jaarlijks in oktober met de ouderbijdragen plaats. Is een boek zodanig beschadigd of vies geworden, dat het niet meer aan een ander uitgeleend kan worden, wordt de nieuwprijs in rekening gebracht. Deze moet ook worden betaald als een boek kwijtraakt of te vroeg wordt weggedaan (bijv. meerjarige werkboeken); de school moet immers een nieuw exemplaar aanschaffen. Bij boekenschade die nog te repareren is, wordt de helft van de nieuwprijs in rekening gebracht. De schade is altijd ter beoordeling van de boekenfondsmedewerkers of-coördinator.

De leerling krijgt de leer- en werkboeken in bruikleen en dient er dus zuinig op te zijn en voor goede bescherming (kaftpapier) te zorgen. Het wordt aangeraden boeken, gebruiksvoorwerpen en gymnastiekkleding duidelijk te merken. De conciërge heeft een graveerservice voor de rekenmachines. Het gebruik van elastieken kaften wordt afgeraden, want hierdoor gaan de boekhoeken vaak opkrullen.

De boekenfondsbeheerder is mevrouw C. Hulsken (tweede verdieping, mediatheek). Bij haar kun je als leerling, docent en ouder terecht voor alle logistieke vragen over je lesboeken (ook als je je boek kwijt bent geraakt). Kom even langs of mail naar boekenfonds@sgdb.nl.

Voor overige (financiële) vragen over de schoolnota, kunt u zich wenden tot de OSZG: stedelijkgymnasiumdenbosch@oszg.nl.

Overige leermiddelen
De school huurt haar lesboeken bij Van Dijk (www.vandijk.nl). Overige schoolspullen, zoals woordenboeken, (grafische) rekenmachine, atlas, geodriehoek etc. kunt u ook elders (dus niet noodzakelijk bij Van Dijk) aanschaffen. In de algemene advieslijst staan de middelen die per leerjaar geadviseerd worden om gebruik van te maken. Het in bezit hebben van De Bosatlas is bijvoorbeeld niet verplicht, maar wel aanbevelenswaardig voor leerlingen die aardrijkskunde als examenvak hebben. De grafische rekenmachine is vanaf klas vier verplicht.

Voor het vak tekenen ontvangen de ouders van de eerstejaars leerlingen een brief waarin het complete benodigde tekenpakket wordt aangeboden. Ouders dienen hier zelf actie op te ondernemen. Bestelde en betaalde pakketten worden via school uitgeleverd. Voor de volgende leerjaren en indien tekenen onderdeel van het vakkenpakket blijft, dient de leerling zelf zorg te dragen voor het compleet houden van de benodigde tekenuitrusting. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van zaken in bruikleen of eigendom.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"