Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Boeken en leermiddelen

Algemeen
Iedere leerling dient bij aanvang van het schooljaar in het bezit te zijn van de benodigde leer- en werkboeken. Het Stedelijk Gymnasium van ’s-Hertogenbosch heeft een boekenfonds in eigen beheer. Dit betekent dat de school zelf de benodigde boeken centraal inkoopt en het innemen en verstrekken verzorgt.

Met ingang van het schooljaar in 2009 zijn aan het lenen en gebruiken van de schoolboeken in principe geen kosten meer verbonden, omdat de scholen hiervoor van de overheid een vergoeding ontvangen. Woordenboeken, examenbundels, atlassen zijn/blijven overigens altijd koopboeken.

Wel brengt de school jaarlijks, als een soort statiegeld, een bedrag van € 40,- in rekening voor de gratis beschikbaar gestelde leermiddelen. Dit jaarlijkse voorschotbedrag wordt gecombineerd met de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het eind van de gehele schoolperiode vindt een eindafrekening plaats, die kan resulteren in een betaling (bijvoorbeeld omdat niet alle boeken zijn ingeleverd of omdat boeken zijn beschadigd), of een teruggave.

Deelname aan het boekenfonds wordt vastgelegd in een digitaal contract, dat de ouders wordt aangeboden. Dit contract wordt na het eerste schooljaar steeds stilzwijgend verlengd. De leerling krijgt de leer- en werkboeken in bruikleen en dient er dus zuinig op te zijn en voor goede bescherming (kaftpapier) te zorgen. Iedereen is verplicht boeken (schoolboeken in bruikleen met potlood!), gebruiksvoorwerpen en gymnastiekkleding duidelijk te merken. Het gebruik van elastieken kaften wordt afgeraden, want hierdoor gaan de boekhoeken vaak opkrullen.

Is een boek zodanig beschadigd of vies geworden, dat het niet meer aan een ander uitgeleend kan worden, wordt de nieuwprijs in rekening gebracht. Deze moet ook worden betaald als een boek kwijtraakt of te vroeg wordt weggedaan, terwijl het boek nog gebruikt wordt; de school moet immers een nieuw exemplaar aanschaffen. Bij boekenschade die nog te repareren is, wordt de helft van de nieuwprijs in rekening gebracht.

De schade is altijd ter beoordeling van de boekenfondsmedewerkers of-coördinator.

De boekenfondsbeheerder is mevrouw C. Hulsken (tweede verdieping, mediatheek). Bij haar kun je als leerling, docent en ouder terecht voor alle logistieke vragen over je lesboeken (ook als je je boek kwijt bent geraakt). Kom even langs of mail naar boekenfonds@sgdb.nl .

Voor overige (financiële) vragen over het kostenoverzicht vrijwillige ouderbijdragen of het contract, kunt u zich wenden tot het OSZG t.a.v. mevrouw S. Bruil: stedelijkgymnasiumdenbosch@oszg.nl .

In het Jaarrooster (na inlog in MIJN SGDB - Roosters) zijn de data en tijden van het op school afhalen en inleveren van de studieboeken vermeld.

Overige leermiddelen
De school huurt haar lesboeken bij Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl). Daar kun je ook terecht voor overige schoolspullen, zoals woordenboeken, rekenmachine, geodriehoek etc.. Overigens krijg je ook korting bij de lokale kantoorhandel Mettrop in ’s-Hertogenbosch op vertoon van je schoolpas.

Voor het vak tekenen hebben de ouders van de eerstejaars leerlingen een brief ontvangen waarin het complete benodigde tekenpakket wordt aangeboden. Ouders dienen hier zelf actie op te ondernemen. Bestelde en betaalde pakketten worden via school uitgeleverd. Voor de volgende leerjaren en indien tekenen onderdeel van het vakkenpakket blijft, dient de leerling zelf zorg te dragen voor het compleet houden van de benodigde tekenuitrusting.
De school draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van zaken in bruikleen of eigendom.

Boekenlijst en advieslijst
Boekenlijst 2020-2021
Boekenlijst 2019-2020
Advieslijst algemeen

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"