Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Lesverzuim en de “te laat”-regeling

De school registreert lesverzuim en te laat komen.

De gebruikte codering in het leerlingvolgsysteem Magister is als volgt:
 ongeoorloofd verzuim  geoorloofd verzuim  overig
 OW = onwettig afwezig  A = artsbezoek  RK = reparatieklas
 OA = onwettig: afgehandeld  L = loopbaanoriëntatie LOB  RA = reparatieklas afgewerkt
 TL = te laat  W = wettig afwezig  UI = uitgestuurd
 TA = te laat: afgehandeld  WT = wettig te laat  
   Z = ziek  
   ZN = ziek naar huis  


Hier vindt u de voorbeeldbrief "Melding afwezigheid leerling"

De verklaring van verzuim en/of te laat komen is de verantwoordelijkheid van de leerling en ouders.
Voorkom verzuim liefst helemaal, of neem tijdig de moeite het verzuim te verklaren.
Het is vervelend om sancties te moeten opleggen en met de controle gaat veel tijd verloren.

Te laat

1. Leerlingen die te laat op school zijn, melden zich bij de conciërge en krijgen een ”te-laat-briefje”; de conciërge zet de leerling in het leerlingvolgsysteem met TL; de docent laat de leerling met een te-laat-briefje toe tot de les. De leerling meldt zich de volgende lesdag vóór 08.00 uur bij de conciërge, die de TL notatie vervolgens wijzigt in TA.
Als de leerling een duidelijke (aantoonbare) reden heeft om te laat te zijn (doktersbezoek; lekke band  of ander mankement; ongelukje onderweg) neemt de leerling (de dag erna) een briefje mee van thuis. Melden om 8.00 uur is dan dus niet nodig. De conciërge noteert dan TW of wijzigt de TL notatie de dag erna in TA. 

2. Leerlingen die om andere redenen dan in punt 1 of gedurende de dag te laat in de les zijn (blijven hangen in de hal, iets pakken uit het kluisje, nog even naar toilet, etc.) melden zich direct bij het lokaal waar ze les hebben. De docent laat de leerling tot ongeveer 10 minuten na begin van de les binnen en noteert de leerling als TL. Een leerling die zonder geldige reden te laat is, meldt zich de volgende schooldag al vóór 08.00 uur bij de conciërge.
Bij de 7e  keer te laat komen wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.

3. Leerlingen die zonder geldige reden (dus zonder briefje!) meer dan 10 minuten te laat komen (of leerlingen die door de docent niet meer worden toegelaten omdat ze meer dan 10 minuten te laat zijn) worden (door de docent) als OW in Magister genoteerd. De conciërge verwerkt de afwezigheidmelding in het leerlingvolgsysteem en de leerling krijgt standaard als sanctie opgelegd 2 uur terugkomen in de verzuimklas. Bij de 3e  keer OW volgt een melding bij de leerplichtambtenaar.
NB:
Ben je vijf minuten na aanvang van een toets nog niet in het toetslokaal, dan ben je te laat en kun je niet meer aan de toets beginnen: te laat komen bij een toets kan dus vervelende gevolgen hebben.
Voor de volledige tekst van de regeling verwijzen we naar het PT(A).


Onwettig verzuim

Leerlingen die lessen verzuimen dienen die tijd dubbel in te halen. We houden strikt de hand aan het inhalen van de gemiste uren. De leerling blijft altijd zelf verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen van de gemiste lesuren, zoals bijvoorbeeld het missen van leerstof, in te leveren of nog te maken huiswerk e.d., en dus ook het dubbel inhalen van de  gemiste lesuren.
Voor het inhalen van verzuim zijn per week 4 momenten ingeruimd.
Overigens worden ouders bij overmatig verzuim tijdig op de hoogte gebracht. Het is voor ouders ook mogelijk om via Magister eventueel verzuim van hun zoon/dochter in te zien.
Elke week wordt per leerling bekeken of en hoeveel verzuim er is geweest. 
Leerlingen die zich bij herhaling niet aan de verzuimregels van de school houden, worden doorverwezen naar de betrokken Leerplichtambtenaar.


Hier vindt u de voorbeeldbrief "Melding afwezigheid leerling"

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"