Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Gang van zaken in klas 4, 5 en 6 : de Tweede Fase

In de Tweede Fase wordt de leerling steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces.
In de klassen 4, 5 en 6 zijn de lessen anders geroosterd dan in de onderbouw.
Er wordt hierbij een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling bij het plannen en uitvoeren van het leerproces dan in het “oude” systeem; dit mede ter voorbereiding en betere aansluiting op de eventuele vervolgstudie.
De leerling kan, als het lesrooster dat toelaat, kiezen om zelfstandig de leerstof verwerken, b.v. in stilte in de mediatheek. Ook kan hij daar werken aan projecten, opdrachten, practica etc. Dagelijks mag dat het 9e lesuur met overleg.
Het afgeronde eindcijfer voor Maatschappijleer én het eindcijfer voor het profielwerkstuk in klas 6 vormen het zogenoemde combinatiecijfer aan het eind van klas 6.
 
De leerlingen bouwen vanaf klas 4 een examendossier op waarin alle resultaten, die straks de cijfers bepalen voor de schoolexamens, worden gearchiveerd. 
In klas 4, 5 en 6 krijgen de leerlingen een mentor toegewezen die de leerling helpt bij het plannen en die de vorderingen bijhoudt en bespreekt.
De gang van zaken in klas 4, 5 en 6 wordt uit de doeken gedaan in een speciaal “Programma van Toetsing en Afsluiting” (PTA), dat de leerlingen en hun ouders vóór 1 oktober ontvangen.
In klas 4 en 5 betreffen de regelingen het schoolexamen, in klas 6 wordt tevens de gang van zaken m.b.t. het Centraal Examen toegelicht.
Het is noodzakelijk dat ouders en leerlingen zich van de inhoud van het PTA (ook het algemene gedeelte) op de hoogte stellen.
Geprobeerd wordt het afnemen van het schoolexamen zo te regelen, dat de lessen zo weinig mogelijk gestoord worden.
In het begin van het schooljaar wordt er speciaal voor ouders en leerlingen een avond georganiseerd waarop onder andere het PTA wordt toegelicht (en voor klas 5 de Rome-/Griekenlandreis).

De data van de ouderavonden vindt u zoals gebruikelijk in het Jaarrooster in MIJN SGDB - Roosters.

In het voorjaar is voor klas 4 een aparte ouderavond met de mentoren gepland waar de vorderingen van de leerlingen worden besproken. Hierbij worden alleen die ouders uitgenodigd van leerlingen die het risico lopen te doubleren. 
In klas 4 helpt de decaan samen met de mentoren bij het kiezen van een profiel en vrije ruimte.
In klas 5 en 6 is de decaan behulpzaam bij de keuze van een vervolgopleiding.
Het zesde leerjaar wordt afgesloten met het Centraal Examen.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij de tweede keer doubleren in dezelfde klas of in twee opeenvolgende klassen) zal de leerling aan het einde van het schooljaar een andere school moeten kiezen.

Met de scholen die samenwerken binnen het Samenwerkingsverband De Meierij (alle scholen voor VO) is afgesproken dat leerlingen die moeten/willen overstappen zich in ieder geval vóór 1 april aanmelden op basis van een advies van de vertrekkende school. De ontvangende school neemt het verzoek tot inschrijving van de leerling dan in behandeling. Leerlingen die de school ‘gedwongen’ verlaten worden daarbij anders beoordeeld dan ‘vrijwillige’ overstappers. 
Voor leerlingen die een andere school zoeken en die na 1 april worden aangemeld, is geen enkele garantie te geven.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"